چه احساس قشنگی!!!!!

دانلود آهنگه جدید اندی با نام  " چه احساس قشنگی "

 

 

/ 1 نظر / 38 بازدید
مجهول

زندگی تنها اتفاقی سادہ در لحظه حاضر است، این در حالی است که ما ھموارہ این لحظات را با کشیدن خط ونشان از بین می بریم وتباہ میکنیم...[گل]