Shadmehr & Andy Live in Concert Kordestan

Shadmehr & Andy Live in Concert Kordestan ( iraq ) - Erbil سلام دوستان عزیز یک خبر توپ بهم رسید که دیگه دارم پر در میارم اندی قراره بیاد دورو برما یعنی ٢ساعت تا خونه ی ما فاصله داره خیلی نوکرم به خدا این بهترین خبر زندگیم  بود................   این هم اندی عزیزو علیرضا امیرقاسمی مدیر طپش  

این هم اندی عزیز کنار طپشیها به قول خودش

این هم یک پوستر توپ دیگه حال کنید..

ابن عکس یکی از مصاحبه هاشه که خودم عکس گرفتم

این عکسها رو گذاشتم به این خاطر که خیلی خوشحالم بازم میزارم به خدا اینقد

عکس دارم نمیدونم از کجا بزارم....

/ 0 نظر / 71 بازدید